63.000 opgeleverde woningen in 2020

Sharing is caring!

ROTTERDAM, 28 mei 2020 – Het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen daalt in 2020 en 2021 naar respectievelijk 63.000 en 62.000 woningen. Dat verwacht BouwKennis in de meest recente Corona Update, waarin de gevolgen van de coronapandemie op de Nederlandse bouwsector centraal staan.

De Corona-crisis gaat een nieuwe fase in binnen Europa. In Nederland en de ons omringende landen zijn allen bezig met het stapsgewijs afbouwen van de lockdown maatregelen. Guido van Beek, marktanalist bij BouwKennis: “De Corona-recessie is vooral ingegeven door aanbodbeperkingen tijdens de lockdown. Alhoewel de negatiefste scenario’s nog altijd niet uit te sluiten zijn, gaat BouwKennis ervan uit dat de Nederlandse economie na een paar rampmaanden zich weer langzaam maar gestaag kan herpakken.”

Daarnaast speelt mee dat de overheid de bouw draaiende probeert te houden. Van Beek: “Dankzij het ‘Noodpakket banen en economie’ dat is verlengd tot augustus 2020, steunt de overheid veel bedrijven bij het overbruggen van de crisis. Ook trekt het kabinet als extra stimulans € 200 miljoen euro uit voor woningbouw en zijn er diverse Woondeals gesloten. Bovendien zorgt de krapte ervoor dat de woningmarkt wel wat vraaguitval kan hebben. In 2022 de woningbouw na twee slechte jaren daarom de draad weer oppakken. In onze ramingen gaan wij uit van een stijging tot wel 71.000 woningen.”

Harde schok,  veerkrachtig herstel

Terwijl consumenten- en producentenvertrouwen in april en mei sneller dalen dan ooit tevoren, is dat in de bouwsector nog niet te merken. “De meest recente cijfers over de woningmarkt tonen vooralsnog geen doemscenario”, aldus Van Beek. “De bestaande woningmarkt lijkt zich te herpakken in april en mei, na een initieel schokeffect van de lockdown. Het aantal bezichtigingen nam weer toe, de prijzen stegen verder en er werd weer net zo veel overboden als voor Corona. Daarnaast daalt het aantal verkochte nieuwbouwwoningen vooralsnog niet en laat de vergunningverlening in maart zelfs een voorzichtige groei zien voor het eerst in meer dan een jaar tijd. Een kanttekening daarbij is dat deze statisteken nog maar een beperkt corona-effect bevatten.”

Werkloosheid bepalende factor

De structurele woningvraag hangt af van inkomen, rente en fiscale regels. De effecten van Corona op de woningmarkt zullen vooral afhangen van de mate waarin de werkloosheid op zal lopen. Van Beek: “Gelukkig is het werkloosheidspercentage ondanks een forse toename in april, nog steeds historisch laag. De NOW-regeling en de stapsgewijze hervatting van de economie zullen de werkloosheidstoename hopelijk temperen. De werkloosheidsgroei onder jongeren vormt wel een gevaar voor de woningmarkt, omdat jongeren relatief veel verhuizen. Er zal dus wel sprake zijn van vraaguitval, maar niet zo erg als in de vorige crisis toen de overheid de leencapaciteit sterk verminderde.”

Corona-effect pas in 2021 zichtbaar

Door het laat-cyclisch karakter van de bouwsector zal ook 2021 een slecht jaar worden voor de woningbouw: “Het effect van de coronacrisis wordt pas later zichtbaar, doordat de woningbouw momenteel nog kan teren op lopende projecten”, aldus Van Beek. “Toch we verwachten dit jaar nog een harde krimp, die vooral het gevolg is van een daling in de vergunningverlening in 2019 als gevolg van de stikstofcrisis. De matige woningbouw in 2021 zal wel grotendeels te wijten zijn aan Corona. Als de economie zich weer herpakt, kunnen we vanaf 2022 weer volop gaan bouwen. Er is immers een zeer grote behoefte aan nieuwe woningen.”

BouwKennis Corona Update

In deze publicatie analyseert BouwKennis doorlopend de gevolgen van de Coronapandemie voor de Nederlandse economie en de bouwsector in het bijzonder. Dit gebeurt op basis van alle laatste cijfers en inzichten, aangevuld met eigen analyses. De Corona Update #4 is een vervolg op eerdere edities, die verschenen op 20 maart (#1), 2 april (#2) en 24 april (#3). De tekst van deze editie (#4) is afgesloten op 25 mei 2020.

Neem voor meer informatie over het onderzoek contact op met marktinformatiespecialist Maurice van Dijk via maurice.van.dijk@bouwkennis.nl of 010-206 69 96. 

BouwKennis is uitgever van marktinformatie over de bouw-, vastgoed- en installatiesector. Onze producten ondersteunen managers bij het bepalen en invullen van het beleid. Kijk op www.bouwkennis.nl voor meer informatie of om u in te schrijven voor onze digitale nieuwsbrief.

Noot voor de redactie: Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Guido van Beek (+31 (0)10 206 69 96 of guido.van.beek@bouwkennis.nl). Wanneer je (delen van) dit bericht publiceert, ontvangen wij graag een bewijsexemplaar. Je kunt dit sturen naar info@bouwkennis.nl.

Sharing is caring!


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© BouwKennis.   |  Alle rechten voorbehouden

WordPress Cookie Plug-in door Real Cookie Banner