71.500 nieuwe woningen in 2021

Sharing is caring!

Rotterdam – 17 september 2021. In 2021 worden naar verwachting 71.500 nieuwbouwwoningen opgeleverd. De komende jaren wordt een verdere toename van het aantal opgeleverde woningen verwacht. Voor de woningbouw staan de seinen namelijk op groen: de vergunningverlening stijgt, het aantal verkochte nieuwe woningen neemt toe en het overheidsbeleid is gericht op het opvoeren van de nieuwbouw. Dit blijkt uit de meest recente nieuwbouwramingen van BouwKennis.

In 2020 daalde de nieuwbouwproductie nog van 70.700 naar 69.300 woningen. Deze afname kwam vooral door uitstel en afstel van projecten die laat in het proces niet aan de stikstof- en/of PFAS-eisen bleken te voldoen of op verkeerde gronde een milieuvergunning hadden gekregen. Nadat de belangrijkste hobbels in de vergunningverlening waren verholpen, is de vergunningverlening in november 2019 met meer dan een kwart gegroeid, tot ruim 74.000 stuks. Dat biedt een solide voedingsboden om de nieuwbouw de komende jaren verder te laten groeien. BouwKennis gaat ervan uit dat er in 2021 circa 71.500 woningen zullen worden opgeleverd, dit zal in 2022 toenemen tot 74.000 stuks.

Vooral projectontwikkelaars bouwen meer
De groei van de woningnieuwbouw wordt voornamelijk gerealiseerd door bouwers voor de markt, corporaties doen in 2022 een pas op de plaats. Momenteel zwakt hier de vergunningverlening af, wat mogelijk mede-veroorzaakt wordt door de trage kabinetsformatie. De impact van Rijksbeleid op de corporatiesector is groot, het lijkt erop dat veel corporaties ervoor kiezen de nieuwe beleidslijnen af te wachten in plaats van projecten in uitvoering te nemen. De bouw door particulieren zelf (eigenbouw) stabiliseert de komende jaren.

Appartementenbouw blijft populair
Het aandeel meergezinswoningen in de woningbouw heeft de afgelopen jaren een prominente plek ingenomen. Het ontwikkelen van appartementen is populair, vooral ingegeven door het overheidsbeleid dat gericht is op binnenstedelijke bouw. Het aantal hoogbouwplannen in de grotere gemeenten is de afgelopen jaren flink gegroeid. De appartemententrend sijpelt ook door naar middelgrote steden. Daardoor zal het aandeel van meergezinswoningen in de woningbouw in de komende jaren volgens BouwKennis rond of iets boven de de 40% uit gaan komen.

Neem voor meer informatie over het onderzoek contact op met marktinformatiespecialist Maurice van Dijk via maurice.van.dijk@bouwkennis.nl of 010-206 69 96.

BouwKennis is uitgever van marktinformatie over de bouw-, vastgoed- en installatiesector. Onze producten ondersteunen managers bij het bepalen en invullen van het beleid. Kijk op www.bouwkennis.nl voor meer informatie of om je in te schrijven voor onze digitale nieuwsbrief.

Noot voor de redactie: Wil je meer informatie, dan kunt je contact opnemen met Guido van Beek (+31 (0)10 206 69 96 of guido.van.beek@bouwkennis.nl). Wanneer je (delen van) dit bericht publiceert, ontvangen wij graag een bewijsexemplaar. Je kunt dit versturen naar: BouwKennis B.V., Max Euwelaan 51, 3062 MA Rotterdam.

Sharing is caring!


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© BouwKennis.   |  Alle rechten voorbehouden

WordPress Cookie Plug-in door Real Cookie Banner