Big data komt niet zonder uitdagingen

Sharing is caring!

Op 16 september aanstaande organiseren wij ons jaarlijks terugkerend event de BouwKennis Jaarbijeenkomst. Dit jaar staat deze in het teken van data. Uiteraard zijn we hier als BouwKennis continu mee bezig. In aanloop naar het event gingen we opzoek naar informatie en troffen onderstaand blog dat wij in het verleden al over dit onderwerp schreven. De vraag is natuurlijk, anno 2021, hoe staan we ervoor als het gaat om het gebruik van (Big) data in de bouw? Laten we daar aankomende 16 september achter gaan komen!

Big data komt niet zonder uitdagingen

De hoeveelheid data die beschikbaar is neemt met de dag exponentieel toe. Dit geldt ook voor de bouwkolom, doordat er steeds meer digitaal gewerkt wordt. Niet alleen bij het maken van digitale ontwerpen, maar ook voor het afstemmen van de informatieoverdracht bij productbestellingen of het contracteren is het proces grotendeels gedigitaliseerd. In theorie zou Big Data voor een revolutie in de bouw kunnen zorgen. Waarom blijft dit in de praktijk dan toch sterk achter bij de toekomstbeelden?

Big Data is een van de disrupties die genoemd wordt in de BouwKennis monitor ‘Megatrends in de bouw‘, en terecht. De hoeveelheid data en de mogelijkheden tot het analyseren ervan nemen de laatste jaren in rap tempo toe. Naast het analyseren van traditionele data zoals klantgegevens worden ook steeds vaker alternatieve gegevensbronnen zoals likes, foto’s of meetgegevens uit sensoren ingezet om processen en producten te monitoren en te verbeteren. De technologische ontwikkelingen en de grote hoeveelheden en variëteit aan data die hierbij beschikbaar komen, bieden uiteraard kansen voor de bouwkolom.

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN IN DE BOUW

De impact van Big Data op de bouwkolom kunnen we bekijken vanuit drie invalshoeken:
1. Marketingtoepassingen
Verzamelen, combineren en analyseren van data die inzichten geven in het gedrag van klanten of (eind)gebruikers. Via webanalytics, klikgedrag of berichten via social media kunnen verschillende trends in klantbehoeften worden gesignaleerd. Zo kunnen (potentiële) klanten beter bediend of gerichter benaderd worden bij marketingcampagnes. Maar dit biedt ook mogelijkheden om de klant nog meer te betrekken bij het bouwproces. Bijvoorbeeld via visualisers en configurators of smart materials. Doordat deze materialen of apparaten op het internet zijn aangesloten kan de locatie van producten worden bepaald. Als daarbij ook het gebruik van het product wordt gemeten, kan een fabrikant de gebruiker aanschrijven met een aanbieding gericht op onderhoud of een vervangend product. Op deze manier wordt het voor fabrikanten veel inzichtelijker waar hun producten terecht komen. Dit maakt het mogelijk om veel gerichter marketingcampagnes uit te voeren.

2. Verbetering van processen
Verzamelen, combineren en analyseren van data die zorgen voor een verbetering van het bouwproces of de verbetering van een productieproces. Zo wordt er bijvoorbeeld in de huidige bouwpraktijk vaak preventief onderhoud uitgevoerd, uitgaande van gemiddelde gegevens waardoor onderhoud soms te vroeg plaatsvindt. Dit brengt onnodige kosten met zich mee. Predictief onderhoud met behulp van Big Data gebeurt op basis van sensoren en zorgt ervoor dat er precies op het juiste moment (niet te vroeg, niet te laat) onderhoud wordt gepleegd

3. Optimalisatie productprestaties
Verzamelen, combineren en analyseren van data die de prestaties van een bepaald product of installatie meten met het doel deze beter te maken. Big Data biedt hier mogelijkheden voor betere R&D. Bijvoorbeeld door apps waarbij we direct terugkoppeling kunnen vragen rondom de klanttevredenheid van een bepaald onderdeel of het bouwproces. Of door het monitoren van prestaties van bouwdelen of installaties via chips/sensoren of het volgen van gebruikerswensen via webanalytics, kunnen er conclusies getrokken worden over de producten die partijen in de bouwkolom aanbieden.

BLOKKADES IN DE BOUW

Helaas blijft de praktijk momenteel sterk achter bij de toekomstbeelden. Verschillende blokkades staan een grootscheepse uitrol van Big Data in de bouwbranche in de weg. Allereerst: het hebben van een datastrategie. Gebruik maken van Big Data betekent dat je ook van tevoren al goed moet bedenken welke zaken je wilt meten, hoe je dat doet en wat je er uiteindelijk mee wilt bereiken. Anders blijft data slechts data. En geen kennis.

Hier hangt ook de kennis van Big Data binnen het bedrijf mee samen. Technisch is het mogelijk om klantdata te vergaren via webanalytics en via een netwerk van sensoren en chips. Maar de volgende vraag is wat bedrijven in de bouw hiermee gaan doen. Willen installatiebedrijven of aannemers de data uit sensoren beheren, uitlezen en analyseren? Hebben zij überhaupt de juiste kennis in huis om deze data te analyseren en de inzichten te vertalen naar beleid? Als Big Data een belangrijk onderdeel wordt van gebouwbeheer, dan is het van groot belang dat bouwbedrijven deze kennis in huis krijgen.

In theorie zou Big Data dus voor een revolutie in de bouw kunnen zorgen. Als Big Data goed wordt ingezet helpt het ons dingen waar te maken die tot voor kort onbereikbaar leken. Wie snel inspringt op nieuwe inzichten en daar zijn bedrijfsvoering het meest effectief op weet aan te passen zal het succesvolst zijn in zowel groei, omzet als winst.

Sharing is caring!


© BouwKennis.   |  Alle rechten voorbehouden

WordPress Cookie Plug-in door Real Cookie Banner