BouwKennis: 71.500 opgeleverde woningen in 2022

Sharing is caring!

Rotterdam, 11 april 2022 – In 2022 zullen in totaal 71.500 nieuwbouwwoningen worden opgeleverd. Dat is in aantallen woningen een stijging van ruim 4% ten opzichte van 2021. Het fundament hiervoor bestaat uit een toename van het aantal verleende vergunningen en het aantal verkochte nieuwbouwwoningen. Voor 2023 en 2024 zal de woningnieuwbouw verder kunnen toenemen naar circa 74.500 en 75.500 woningen. Voorwaarde hierbij is wel dat de hoeveelheid vertraagde of uitgestelde projecten binnen de perken blijft. Dit blijkt uit de meest recente woningbouwprognoses van BouwKennis.

In 2021 nam de vergunningverlening toe van circa 67.100 naar 74.600 woningen, een stijging van ruim 11%. Ook nam in 2021 het aantal verkochte nieuwbouwwoningen met 12% toe, van circa 35.000 tot 39.400 verkopen. De laatste keer dat zulke hoge verkoopcijfers werden gerealiseerd, was in 2007. Ook de gemiddelde verkoopprijs van een nieuwbouwwoning is volgens de NVM in 2021 met 14% gestegen. De forse prijsstijgingen van de afgelopen jaren stellen ontwikkelaars in staat de gestegen kosten in hun koopprojecten te compenseren.

Ook woningcorporaties willen al jaren meer bouwen, maar hebben daarvoor niet altijd de fysieke en financiële ruimte. De bouw van goedkope en middeldure huurwoningen lopen soms vast doordat de opbrengsten onvoldoende opwegen tegen de gestegen kosten. Wel wordt de corporatiebranche ondersteund door de Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties, die als doel heeft om gemiddeld 25.000 woningen per jaar te bouwen voor een periode van 6 jaar.

Onzekerheden bouw nemen toe
De nieuwbouwproductie van 2021 is lager uitgevallen dan vooraf werd aangenomen. Na een voortvarende start is sinds de zomer van 2021 de nieuwbouwproductie tegen gaan vallen. Dit komt door het groeiende aantal onzekerheden voor de bouw. Onder meer hogere prijzen en mindere beschikbaarheid van materialen, energieprijzen, arbeidstekorten en ziekteverzuim belemmerende de uitvoerende bouw. Daarnaast is het stikstofdossier nog lang niet afgesloten en kampen gemeenten met ernstige capaciteitstekorten. Tot slot dreigen projecten stil te vallen doordat betrokken partijen elkaar geen garanties kunnen geven over de te verwachten kosten, opbrengsten en planning.

Relatief veel grotere projecten in aanbouw

Opmerkelijk is dat er momenteel veel grote projecten – zoals woontorens – in aanbouw zijn. Deze zullen de komende jaren opgeleverd gaan worden. Een klein aantal oplevering net binnen of buiten de jaarsgrenzen kan voor een relatief grote schommeling in de jaarproductie van twee opeenvolgende jaren zorgen. Zeker met de mogelijke vertragingen in de bouw maakt dit het dat de huidige prognose een grotere onzekerheden kent dan gebruikelijk.

Meer informatie over de ramingen van BouwKennis

BouwKennis maakt vier keer per jaar ramingen voor de nieuwbouw van woningen en utiliteitsgebouwen. Hierin worden de meest actuele ontwikkelingen van uitgebreide duiding voorzien en de geraamde bouwvolumes uitvoerig onderbouwd.

Kijk voor meer informatie op www.bouwkennis.nl of neem contact op met marktinformatiespecialist Maurice van Dijk van BouwKennis via maurice.van.dijk@bouwkennis.nl of 010-206 69 96.

BouwKennis is uitgever van marktinformatie over de bouw-, vastgoed- en installatiesector. Onze producten ondersteunen managers bij het bepalen en invullen van hun beleid. Kijk op www.bouwkennis.nl voor meer informatie of om je in te schrijven voor onze digitale nieuwsbrief. 

Noot voor de redactie: Wil je meer informatie, dan kun je contact opnemen met Guido van Beek (+31 (0)10 206 69 96 of via guido.van.beek@bouwkennis.nl). Wanneer je (delen van) dit bericht publiceert, ontvangen wij graag een bewijsexemplaar. Je kunt dit versturen naar: BouwKennis B.V., Max Euwelaan 51, 3062 MA Rotterdam of marcom@bouwkennis.nl

Sharing is caring!


© BouwKennis.   |  Alle rechten voorbehouden

WordPress Cookie Plug-in door Real Cookie Banner