Bouwkundige keuring: wat is het?

Sharing is caring!

home-366927_960_720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben je van plan om een huis te kopen of verkopen? Er wordt veel gekozen voor een bouwkundige keuring. In dit artikel worden de details voor een keuring besproken, zodat je zowel als verkopende (vastgoed)partij en aannemer, maar ook als woningkoper, weet wat een bouwkundige keuring inhoudt.

Wat is een bouwkundige keuring?

Een bouwkundige keuring wordt ook wel een bouwtechnische keuring genoemd. Tijdens deze keuring wordt de bouwkundige staat van een woning uitvoerig onderzocht. Het gaat alleen om een visuele inspectie, dus een check van dingen die met het blote oog zichtbaar zijn. Denk hierbij aan de staat van de funderingen, de CV-ketel en de vloeren. In veel gevallen worden er ook zaken als luchtvochtigheid opgemeten.

Wie voert de keuring uit?

Voor een bouwkundige keuring kun je terecht bij een bouwkundig ingenieur. Die heeft hier een opleiding voor gevolgd. De inspecteur is een onafhankelijke partij en heeft dus geen baat bij de aan- of verkoop van een woning.

Wat doet de inspecteur?

checklist-911841_960_720Na wat vooronderzoek bekijkt de bouwkundig inspecteur de conditie van de woning en checkt hij of zij of er eventuele gebreken zijn. Dit doet hij voor het geheel van binnen en buiten, dus van dak tot schuur. Uiteindelijk zet de inspecteur alle bevindingen in een bouwkundig rapport om zo een objectief beeld te geven van de staat van het huis.

Bouwkundig rapport

Na afloop van de bouwkundige keuring krijg je een bouwkundig rapport. Hierin verwerkt de inspecteur al zijn bevindingen over eventuele gebreken of achterstallig onderhoud voor alle onderdelen van het huis. Als er gebreken gespot zijn, wordt per gebrek aangegeven op welke termijn dit opgeknapt moet worden. Ook vind je er een indicatie van de kosten.

Verder geeft de inspecteur aan of er vervolgonderzoek nodig is door een specialist. Denk hierbij aan mogelijke aanwezigheid van asbest, sporen van lekkage of eventuele problemen met de fundering.

Waarom een bouwkundige keuring? Voordelen voor kopers en verkopers

Een huis kopen is een grote investering. Wie hiervoor een hypotheek afsluit gaat langdurig een grote financiële verplichting aan. Het is dus goed om te weten wat je nou precies koopt en daarom kun je een bouwkundige keuring laten doen. Zo voorkom je misschien wel een miskoop met allerlei verborgen gebreken en krijg je inzicht in de onderhoudskosten. Ook vermijd je wellicht een te hoge koopprijs, omdat je de uitkomsten van het rapport bij de onderhandelingen kunt gebruiken.

Bovendien heb je als huizenkoper onderzoeksplicht. Dit houdt in dat je zo goed mogelijk je best moet doen om de staat van een woning te achterhalen en eventuele gebreken te ontdekken. Hierbij komt nogal wat kennis kijken, dus het is verstandig om een bouwkundige keuring te laten doen.

Ook voor verkopers kan een bouwkundige keuring een slimme zet zijn. Je creëert namelijk vertrouwen bij geïnteresseerde kopers als je kunt bewijzen dat het huis in goede staat verkeert. En worden er bij de keuring gebreken ontdekt? Dan kun je die meteen herstellen om je woning zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor de verkoop.

Wanneer laat je een bouwkundige keuring uitvoeren?

Je kunt er als huizenkoper voor kiezen om een bouwkundige keuring uit te laten voeren tijdens de onderhandelingen met de verkoper. Hierbij loop je wel het risico dat jij geld uitgeeft voor een keuring, terwijl de verkoper de woning uiteindelijk aan een andere persoon verkoopt.

Een andere optie die je als koper hebt is om de bouwkundige keuring in het koopcontract op te nemen als ontbindende voorwaarde. In dit geval vindt de keuring dus pas plaats na het tekenen van het voorlopig koopcontract. Met deze ontbindende voorwaarde kun je van de koop afzien als er grote gebreken in het bouwkundig rapport naar voren komen.

Vaak is een bouwkundige keuring niet verplicht. Echter, in sommige gevallen kan een geldverstrekker eisen dat je zo’n keuring laat uitvoeren. Bijvoorbeeld als uit het taxatierapport blijkt dat er achterstallig onderhoud is waarvan de kosten meer dan 10% van de woningwaarde bedraagt.

Hoelang duurt een keuring?

Het is afhankelijk van de beschikbaarheid van de inspecteur hoelang voordat je een bouwkundig rapport binnen hebt. Ook spelen de grootte van het huis en de hoeveelheid bevindingen die in het rapport verwerkt moeten worden een rol. Ga ervan uit dat het na de aanvraag voor een keuring ongeveer een week duurt voordat je het rapport ontvangt.

Kosten bouwkundige keuring

De kosten voor een bouwkundige keuring verschillen per partij. Het is dan ook verstandig om vooraf tarieven met elkaar te vergelijken. En bekijk ook wat de ervaringen van anderen zijn. De richtlijn voor een huis van normale grootte is € 300.

Een bouwkundige keuring is dus een investering, maar dit kun je in veel gevallen snel terugverdienen. Voor kopers kan het rapport aanleiding bieden om de prijs te verlagen tijdens onderhandelingen. En als uit het rapport blijkt dat de onderhoudskosten enorm zijn, helpt het je om een miskoop te voorkomen. Dat is het geld wel waard. Voor verkopende partijen kan het aanleveren van een bouwkundige keuring de koper vertrouwen schenken en daarmee ook het aankoopproces versnellen. Een kleine investering met veel baten en zekerheden.

Sharing is caring!

© BouwKennis.   |  Alle rechten voorbehouden

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner