Column: Doet Purpose marketing er toe?

Sharing is caring!

Waar denkt u aan bij ‘purpose marketing’? Misschien wel dat het een nieuwe modegril van marketing is? En u vraagt zich misschien af hoe zinvol purpose marketing eigenlijk is? Is het een luxe dat vooral bedoeld is voor bedrijven die er tijd en geld voor hebben, of is het een noodzaak om als bedrijf op langere termijn succesvol te kunnen zijn en blijven?  

Het nut van marketing zien de meeste bedrijven inmiddels wel, omdat ze ervaren dat het inspelen op de wensen en behoeften van de klant hun succesvoller maakt. Klanttevredenheid leidt tot hogere winstgevendheid en vergroot de waarde van het bedrijf. Maar van bedrijven wordt tegenwoordig meer verwacht. Door de maatschappij, maar ook door afnemers. Het wordt steeds belangrijker gevonden om bewust om te gaan met mensen en middelen en oog te hebben voor de effecten van je activiteiten op stakeholders.   

Dat is waar het om gaat bij purpose marketing: waarde realiseren voor alle stakeholders. Daarom zien we de laatste jaren meer aandacht voor zaken als maatschappelijk verantwoord ondernemen en Corporate Social Responsibility. Dat marketing niet alleen de klantrelatie moet managen en geld verdienen voor het eigen bedrijf maar ook oog moet hebben voor andere stakeholders, is om tenminste twee redenen heel verstandig.   

De eerste is dat het leveren van klantwaarde niet meer los gezien kan worden van de context waarin dat gebeurt. Denk daarbij aan iedereen die invloed heeft op de klantervaring. De bouw is bij uitstek een sector waarin partijen van elkaar afhankelijk zijn om een goed eindresultaat te leveren. Als je daar niet op stuurt, lijden de klantervaring én het resultaat eronder.   

Ten tweede mogen bedrijven niet blind zijn voor de effecten die zij en haar partners hebben op betrokkenen, het milieu en de maatschappij. Juist bij een sector als de bouw, die haar klanten en een brede groep van mensen daaromheen bedient en beïnvloedt, speelt dit een grote rol. Als je deze bredere focus mist, trek je op termijn aan het kortste eind, ook al lijkt er misschien nu geen wolkje aan de lucht.  

 Purpose marketing laat zien waar het bedrijf voor staat en voor wil staan, en dat het daar verantwoordelijkheid voor durft te nemen. Het is geen kostenpost dat de winst drukt, maar een investering die eraan bijdraagt dat het bedrijf niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst ertoe doet, voor markt en maatschappij. Purpose marketing is dus belangrijk én waardevol.   

Ruud Frambach is Hoogleraar Marketing aan de Vrije Universiteit Amsterdam en auteur van het prijswinnend boek Doet marketing ertoe? 

Dit artikel is afkomstig uit BouwKennis KwartaalVisie Q3 Purpose marketing

Sharing is caring!

© BouwKennis.   |  Alle rechten voorbehouden

WordPress Cookie Plug-in door Real Cookie Banner