Disclaimer

De informatie op de websites van BouwKennis komen tot stand onder verantwoordelijkheid van BouwKennis BV. BouwKennis BV streeft ernaar de inhoud van haar websites zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te maken en te houden. Hoewel de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht met betrekking tot de juistheid van de gegevens, kan BouwKennis BV niet garanderen dat zich geen fouten of onvolkomenheden in de informatie op de website bevinden.

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten, onder welke benaming dan ook worden ontleend. BouwKennis kan niet aansprakelijk worden gehouden, in welke vorm dan ook, voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook van de aangeboden informatie op haar websites.

Het is mogelijk dat via de websites van BouwKennis toegang wordt geboden tot websites of informatiebronnen van derden. BouwKennis kan evenmin aansprakelijk worden gehouden, in welke vorm dan ook, voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op de websites van derden, zoals bedoeld in deze paragraaf.

Alle teksten en beelden op deze website zijn eigendom van BouwKennis BV. Het gebruik van deze teksten en/of beelden is slechts toegestaan voor persoonlijk gebruik. Het reproduceren, verzenden, distribueren, publiceren of op andere wijze gebruiken van de teksten en/of beeld en is niet toegestaan zonder voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming door de rechthebbende.

© BouwKennis.   |  Alle rechten voorbehouden

WordPress Cookie Plug-in door Real Cookie Banner