bouwmateriaal

Hoe komt het bouwmateriaal dat smalle straatje door?

Sharing is caring!

Het gaat weer goed met de bouw! De jaren van crisis liggen achter ons en de sector heeft weer de weg naar boven gevonden. Het CBS geeft aan dat er 20,9% meer bestaande woningen op jaarbasis zijn verkocht. Daarnaast gaat ook de verkoop van nieuwbouwwoningen hard, met name in de grote steden is de vraag groot.

woningmarkt

Bron: BouwKennis KwartaalVisie: Transformatie

Om aan de vraag te voldoen worden er in sommige steden in rap tempo bestaande locaties getransformeerd en (waar er nog plek is) nieuwe wooncomplexen uit de grond gestampt. Een goed voorbeeld hiervan is Rotterdam waar er de komende tijd veel woningnieuwbouw zal plaatsvinden. The Muse aan de Wijnhaven en de Fenixcomplexen in Katendrecht zijn  projecten waar momenteel aan wordt gebouwd. Hoewel de woningnieuwbouw natuurlijk een goede ontwikkeling is, doemt hier gelijk een probleem op.

Hoe krijg ik mijn materiaal op locatie?
Het is een probleem dat zowel ontwikkelaars als gemeenten hoofdbrekers oplevert: Hoe komt het grote materiaal goed op locatie aan in de drukke en vaak smalle straatjes in de stad? De stad Amsterdam is hiervan een klassiek voorbeeld. De smalle straatjes zijn moeilijk toegankelijk voor de grote vrachtwagens. Wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van een bouwlocatie in de stad en hoe worden problemen opgelost?

Overleggen!
Op de verantwoordelijkheidsvraag is nog niet zo eenvoudig antwoord te geven. De gemeente (en soms ook het waterschap) zijn verantwoordelijk voor de wegen in een bepaald gebied. Zij zien erop toe dat wegen goed onderhouden worden en breed genoeg zijn. De vraag is alleen: wat zijn de normen? Over de vraag voor wat betreft onderhoud zal er snel overeenstemming bestaan, maar voor de toegankelijkheid is het de vraag wat de beleidsmakers hier feitelijk aan kunnen doen. In veel gevallen ontbreekt het simpelweg aan ruimte om de toegankelijkheid te ‘upgraden’. Hoe kan dit dan worden opgelost? Het antwoord is vrij simpel: bij ieder (groot) project moet er overleg plaatsvinden tussen de beleidsmakers (gemeente, waterschap en eventueel Rijkswaterstaat) en de ontwikkelaars. Zij kunnen helpen met het zoeken van alternatieve routes en zorgen voor een tijdelijke verkeersontmoediging bij de bouwplaats. Dit alles kan zorgen voor tijdsbesparing, efficiency en boven alles zorgt het voor een vermindering aan irritatie onder alle stakeholders.

Hoe doen we dat dan?
De vraag is hier wederom even simpel als het antwoord. Plan periodiek een overleg in met de zaakgelastigde ambtenaar en/of wethouder. Deze personen ‘gaan erover’ en kunnen helpen met de problemen waar je als ontwikkelaar tegenaan loopt. Zorg er daarnaast voor dat je op de hoogte blijft van besluiten van de gemeenteraad. Het wil namelijk nogal eens voorkomen dat een mooi plan van een wethouder of ambtenaar pardoes de prullenbak ingaat door een besluit van de gemeenteraad. Blijf daarom op de hoogte van actuele commissievergaderingen van verkeer of ruimtelijke ordening. Bezoek een keer zo’n vergadering en meld je aan voor een update. In alle gemeenten zijn de stukken openbaar en kunnen door aanmelding bij de griffie ook naar je worden opgestuurd. Zo blijf je als ontwikkelaar goed op de hoogte en kan je daar snel op inspelen!

Sharing is caring!


© BouwKennis.   |  Alle rechten voorbehouden

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner