Installateurs missen ondersteuning van fabrikanten met betrekking tot BENG

Sharing is caring!

Rotterdam – 26 november 2019 Slechts de helft van de installateurs geeft aan dat fabrikanten voldoende ondersteuning bieden met betrekking tot oplossingen in relatie tot BENG. Dit geldt zowel voor E-installateurs, als voor W-installateurs. Dit blijkt uit de Marketing Score Card Trends en Ontwikkelingen Installatie 2019, een tweejaarlijks onderzoek van BouwKennis uitgevoerd onder installateurs.

Het gemis aan ondersteuning en de onduidelijkheid omtrent BENG (bijna energie neutrale gebouwen) blijkt een wijdverspreid issue te zijn in de installatiesector; er zijn geen duidelijke aanwijzingen dat dit in relatie staat met bedrijfsgrootte, het werkzaam zijn op het gebied van woningbouw, utiliteitsbouw, nieuwbouw en/of renovatie. Voor fabrikanten liggen hier dus duidelijk kansen om de installateur meer tegemoet te komen.

Ondersteuning en duidelijkheid met betrekking tot BENG (in %)

Bron: BouwKennis/USP Marketing Consultancy, 2019

Een meerderheid van de installateurs is, vanwege de toegenomen aandacht voor verduurzaming, van plan om andere producten te gaan installeren dan men momenteel doet. De ‘nieuw’ te installeren producten zijn dan met name warmtepompen en zonnepanelen/-boilers (sterk onder beide soorten installateurs). E-installateurs gaan zich vooral meer richten op (duurzamere vormen van) verlichting (zoals LED).

BouwKennis Marketing Score Card Trends & Ontwikkelingen Installatie

De BouwKennis Marketing Score Card Trends & Ontwikkelingen biedt toeleveranciers inzicht in de kansen die er liggen bij de E-installateur en W-installateur door inzicht te geven in de belangrijkste trends en ontwikkelingen. Hoe gaat de installateur om met actuele ontwikkelingen en hoe speelt men hier optimaal op in? Met het tekenen van het klimaatakkoord afgelopen juni staat er veel in de toekomst te gebeuren, juist voor de installatiebranche. De energietransitie met verduurzaming van gebouwen en woningen in het algemeen en in 2021 gelden voor de nieuwbouw de zogeheten BENG eisen. Hoe zien installateurs hun rol in deze ontwikkelingen?

In het rapport zijn de volgende onderwerpen in kaart gebracht:

  • Trends op het gebied van slimme apparatuur en de energietransitie
  • Welke kansen en bedreigingen installateurs zien voor nu en de toekomst
  • Hoe ver installateurs op dit moment zijn met smart homes/buildings
  • Of installateurs toekomstperspectief zijn in smart homes
  • In welke mate installateurs bezig zijn met de energietransitie in het algemeen en met de BENG-eisen in het bijzonder
  • Wat voor behoefte aan ondersteuning/informatie over actuele onderwerpen er is

Sharing is caring!


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© BouwKennis.   |  Alle rechten voorbehouden

WordPress Cookie Plug-in door Real Cookie Banner