Home » Marktontwikkelingen en prognoses

Marktontwikkelingen en prognoses

Nieuwbouwproductie- en prognoses woningbouw

Actueel

Het algemene beeld van de woningbouw in België is gunstig voor de toeleverende industrie en handel. De vraag naar woningen is fors en de prijzen van woningen en materialen stijgen. De ontwikkelingen op de Belgische woningmarkt waren de afgelopen jaren sterk. In 2019 stond BouwKennis al uitgebreid stil bij de veranderingen binnen de (met name Vlaamse) wooncultuur.

Het ideaalbeeld van de bouw van een eigen woning – de Belgische baksteen in de maag –waarin men levenslang of bijna levenslang wil blijven wonen, zwakt af. Centrale rol hierin speelt de cultureel-maatschappelijke ontwikkeling waarin meer (jonge) mensen kantoorwerk uitvoeren in steden en langer van het ‘jongerenleven’ genieten. De woningen in die woon-werkgebieden zijn relatief duur en het aanbod is beperkt, zodat jongeren na hun opleiding steeds vaker naar een betaalbaardere (kleinere) woning verhuizen. In veel gevallen is dat een appartement. Vanuit die positie wordt dan een aantal jaren later dikwijls alsnog de stap gezet naar een grotere eengezinswoning buiten de stad (maar vaak wel in de suburbane regio’s rond de grote steden). Op deze manier heeft de wooncarrière een brede intrede gedaan op de Vlaamse woningmarkt.

Aan de andere kant van deze carrière wordt ook steeds meer ingezet op toekomstbestendige woonruimte voor ouderen. Ook dit vindt relatief vaak plaats in stedelijk gebied, waar het voorzieningenniveau hoger is dan daarbuiten. Daarmee is de vraag naar woningen structureel veranderd, wat ook de prijsontwikkeling op de woningmarkt stevig beïnvloedt.

Deze omwenteling gaat samen met een aantal uitgevaardigde beleidsmaatregelen rondom het bebouwen van grond (omvormen van bijvoorbeeld een agrarische naar een woonbestemming) en de financiering van woningen. Al met al wordt een langdurige positieve ontwikkeling van de stemming op het gebied van woningbouw zichtbaar.

Corona

De economische reactie op corona is in de basis vergelijkbaar met die in de buurlanden. Investeringen reageren sterker op de situatie dan de economie (uitgedrukt als Bruto Binnenlands Product) als geheel. Ook in België is de daling van investeringen in woningen en woongebouwen door particulieren kleiner dan die van investeringen door bedrijven en investeringen in vast kapitaal. Daarmee zijn de vooruitzichten voor de woningbouw minder negatief dan voor de bouw van overige gebouwtypen.

Onder invloed van corona en de daarmee noodzakelijke coronamaatregelen is over 2020 een aantal negatieve pieken zichtbaar in de ontwikkelingen van de productie, de investeringen en het producentenvertrouwen. Terwijl het werkloosheidcijfer tot begin 2021 iets opliep, nam het vertrouwen in bouwproducten vanaf het derde kwartaal van 2020 weer toe.

Al met al lijkt de pandemie geen grootschalige effecten te hebben op de kwantitatieve of kwalitatieve vraag naar woonruimte.

Figuur 1: Nieuwbouwprognoses Meergezins- en Eengezinswoningen

bron: Uit Visiedocumenten Maart 2021, BouwKennis 2021
Figuur 2: Woningnieuwbouwprognose in aantal woningen per jaar

bron: Uit Visiedocumenten Maart 2021, BouwKennis 2021

BouwKennis onderzoeksvragen

BouwKennis stelt de volgende onderzoeksvragen:

  • Wat wordt er nieuw gebouwd?
  • Welke gebouwtypen?
  • Hoeveel vierkante meter(s) of volume?
  • Welke budget is daarmee gemoeid?
  • Wanneer wordt een plan geïnitieerd?
  • Wanneer volgt de vergunning?
  • Wanneer start de bouw van een project
  • Wanneer wordt het opgeleverd?

Uit deze elementen bouwen we een zo compleet mogelijke pijplijn van nieuwbouw op.

De opbouw van deze pijplijn van nieuwbouw is als volgt:

A. Op hoofdlijnen brengen we de trends en ontwikkelingen op het gebied van nieuwbouw van woningen en utiliteitsbouw in kaart.

  • Het gaat om economische verwachtingen, politieke verschuivingen, beleidsmatige keuzes, demografische ontwikkelingen en maatschappelijke wensen en verwachtingen.
  • Hoe verandert de vraag op algemeen niveau, wat is de marktdynamiek op de langere termijn?

B. In rapporten diepen we de relevante ontwikkelingen uit. Dat kan gaan over veranderende bouwprocessen, materiaalgebruik, logistiek, digitalisering, etc.

C. In dashboards (cijfermatige/data-rapporten) berekenen we de impact van ontwikkelingen voor verschillende segmenten. Rekenmodellen, berekeningen of specifieke uitsplitsingen naar marktsegmenten, regio’s, etc. kunnen op maat gemaakt en/of samengesteld worden afhankelijk van de beschikbare informatie.

Meer weten?

Wil je weten hoe een dergelijke prognoses eruit zit? Of wil je meer weten over marktontwikkelingen? Laat het ons dan weten door het formulier in te vullen of contact met ons op te nemen via telefoon: +31 102 066 996 of per email: info@bouwkennis.nl. We helpen je graag verder!