Natuur en bouwen: een salomonsoordeel is nodig

Sharing is caring!

Behoud van groen of het creëren van nieuwe woonruimte? Voor veel gemeenten is het op dit moment een duivels dilemma. Ik zie het in mijn eigen gemeente, waar men enerzijds strijdt voor groen en aan de andere kant schreeuwt om starterswoningen.

Aan de ene kant willen dorpen en steden het schaarse groen koesteren, terwijl de bouw van nieuwe woningen ook noodzakelijk is. Dit is met name het geval in de Randstad. Verreweg de meeste werkgelegenheid is in dit gedeelte van Nederland. Tel hierbij de lage hypotheekrente, de economische meewind en de dichtbevolktheid op en er ontstaat een knelpunt.

Lokale politiek

Hoe zorg je ervoor dat iedere inkomensgroep een passende woning kan hebben in de overvolle Randstad? Deze vraag blijkt nog niet zo eenvoudig te beantwoorden. Allereerst wordt er vaak naar de lokale politiek gekeken. Veel politieke partijen nemen daarom meer bouwen op in hun programma. Maar gaat de gemeente hier wel over? Feit is dat gemeenten over bestemmingsplannen gaan en niet zelf een muurtje gaan metselen om een huis te bouwen. Bestemmingsplanprocedures kunnen zeker sneller, maar het feit dat politieke partijen zeggen dat onder hun leiding meer gebouwd gaat worden, is strikt gezien onjuist. Dit doet tenslotte een aannemer of ontwikkelaar.

politiek

Animatie bestemmingsplan De Volgerlanden – gemeente Hendrik Ido Ambacht – bron: www.ambacht.net

De banenmachine

Het voorgaande onderwerp doet mij denken aan een politieke discussie van een aantal jaren geleden. Het onderwerp voorafgaand aan die verkiezingen was het creëren van nieuwe banen. Politici spraken haast over niets anders dan dat zij dit voor elkaar zouden krijgen. Totdat een slimme nieuwkomer zich gekscherend afvroeg of er een banenmachine op de zolder van het Binnenhof stond. De politiek gaat altijd over hoofdlijnen, zelfs lokaal bij de gemeenten. Zij stellen kaders vast en de uitvoering geeft er vervolgens vorm aan. In de discussie over werk en de ‘banenmachine’  gaat de politiek over de denkbeeldige ‘knoppen’ waaraan zij draaien, zoals bijvoorbeeld belastingheffing op arbeid, uitkeringshoogte en loonafspraken voor ambtenaren.

De woningmachine

Nu even terug naar mijn prachtige dorp Heerjansdam. Sinds het dorp in 2003 is opgegaan in de gemeente Zwijndrecht, is er een zogenoemde bouwstop voor nieuwe locaties afgekondigd. Dit betekent concreet dat er niet meer mag worden gebouwd op plekken waar nu natuur is. Het bouwen in de ‘wei’ mag ter bescherming van de flora en fauna dus niet meer. Er mag enkel nog nieuw worden gebouwd op plekken waar het oude pand is afgebroken. Je kunt jezelf waarschijnlijk wel voorstellen dat er op dit moment een schreeuwend tekort aan (starters)woningen in het dorp is. Ik ken tal van vrienden die er graag wilden blijven wonen, maar noodgedwongen moesten uitwijken naar een andere plaats vanwege het tekort aan woonruimte. Een hoofdbreker, want het dorp wil zowel jonge mensen als de natuur behouden. Een beperkte oplossing voor dit probleem is mijn inziens wel mogelijk. Er liggen in het dorp nog een aantal braakliggende terreinen die ideaal geschikt zijn voor woningbouw. Maak deze stukken bouwrijp en creëer woningruimte! Zo haal je de druk iets van de ketel af en hoef je niet aan de natuur rondom het dorp te komen.

Het woonruimtetekort is in mijn optiek een van de grootste uitdagingen voor de komende jaren. Een uitdaging waarvoor zelfs de overheid geen ‘woningmachine’ op zolder heeft staan.

Sharing is caring!


© BouwKennis.   |  Alle rechten voorbehouden

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner