Onderzoek: webinargebruik fors toegenomen in de bouwkolom

Sharing is caring!

Rotterdam, 12 april 2021 – Bijna de helft van de architecten maakt gebruik van webinars. Daarmee zijn zij koploper in de bouwkolom, gevolg door 41% van de E-installateurs en 39% van de W-installateurs. Aannemers en klusbedrijven lopen nog iets achter als het gaat om het gebruik van webinars. Vergeleken met twee jaar geleden is bij bijna alle doorgemeten partijen sprake van een flinke toename in het webinargebruik. Dit blijkt uit onderzoek voor de BouwKennis Communicatie Monitor 2021, een tweejaarlijks onderzoek dat zakelijke oriëntatiekanalen in de bouw in kaart brengt.

BouwKennis peilt al ruim 10 jaar onder bedrijven in de bouwkolom van welke communicatiekanalen zij gebruik maken voor zakelijke oriëntatie. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld oriëntatie op producten en diensten, bijhouden van markttrends of informatie over leveranciers. Het webinargebruik is sinds 2017 in kaart gebracht. In 2017 varieerde het gebruik van webinars tussen de verschillende partijen in de bouwkolom nog tussen de 12% tot 24%. In 2019 steeg dit gebruik over het algemeen nog maar minimaal, maar in 2021 schiet het omhoog tot een 14% tot 47%. Klusbedrijven zijn eigenlijk de enige partij die niet meer gebruik zijn gaan maken van webinars.

Belang webinars stijgt eveneens
Ook het belang dat de bedrijven in de bouwkolom hechten aan webinars zit in de lift, vooral bij architecten en installatiebedrijven. Het gemiddelde belang (uitgedrukt als rapportcijfer) dat architecten toedichten aan webinars steeg tussen 2017 en 2019 van 5,7 naar 6,7. Bij E-installateurs en W-installateurs is het gemiddelde belang toegenomen van respectievelijk 6,1 naar 6,8 en van 5,7 naar 6,9. Wederom zijn klusbedrijven uitzondering op dit beeld, waar de gemiddelde waardering zelfs afneemt.

Figuur: Aandeel bedrijven dat gebruik maakt van webinars en hun waardering ervan

Bron: BouwKennis Communicatie Monitor 2021

Over de BouwKennis Communicatie Monitor
In de BouwKennis Communicatie Monitor wordt elke twee jaar de mediaconsumptie van bedrijven in de bouwkolom in kaart gebracht. Dit gaat van online (websites, nieuwsbrieven, Google, etc.) tot print (vakbladen, huismagazines, folders, documentatiemappen) en van relationeel (vertegenwoordiger, showroom, winkelpersoneel) tot aan socials (social media, webinars, video, whitepapers). Niet alleen wordt gevraagd naar het gebruik en de waardering van de gebruikte kanalen, ook gaat het onderzoek dieper in op trends die marketing en communicatie in de bouw veranderen. Voor de enquête ten behoeve van het onderzoek zijn vijf marktpartijen benaderd: architecten, aannemers B&U, klusbedrijven, E-installateurs en W-installateurs. Het onderzoek is uitgevoerd in februari/maart 2021.

Neem voor meer informatie over de BouwKennis Communicatie Monitor contact op met Maurice van Dijk (010 2066996, maurice.van.dijk@bouwkennis.nl).

BouwKennis is uitgever van marktinformatie over de bouw-, vastgoed- en installatiesector. Onze producten ondersteunen managers bij het bepalen en invullen van het beleid. Kijk op www.bouwkennis.nl voor meer informatie of om u in te schrijven voor onze digitale nieuwsbrief.

Noot voor de redactie: Wil je ,eer informatie, dan kun je contact opnemen met Guido van Beek (+31 (0)10 206 69 96 of guido.van.beek@bouwkennis.nl). Wanneer je (delen van) dit bericht publiceert, ontvangen wij graag een bewijsexemplaar. Je kunt dit versturen naar: BouwKennis B.V., Max Euwelaan 51, 3062 MA Rotterdam.

Bijlage: achterliggende cijfers bij de figuur

Sharing is caring!


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© BouwKennis.   |  Alle rechten voorbehouden

WordPress Cookie Plug-in door Real Cookie Banner