Home » Blog » PERS: Onderzoek: 55% van Belgen heeft geklust sinds 2018

PERS: Onderzoek: 55% van Belgen heeft geklust sinds 2018

Rotterdam – 14 oktober 2021. Meer dan de helft van de Belgische woningeigenaren (55%) heeft sinds 2018 één of meerdere klussen uitgevoerd aan het eigen huis. De meeste werkzaamheden zijn binnenshuis gedaan. Bijna één op de drie Belgen heeft de binnenafwerking onder handen genomen, zoals schilderwerk, een nieuwe vloer leggen of gipsplaten aanbrengen. Dit blijkt uit onderzoek van BouwKennis voor het jaarlijkse klusoverzicht België in Beeld 2021.

BouwKennis heeft in 2021 weer onderzoek gedaan naar het Belgische klusgedrag. Er is voor dit onderzoek een enquête afgenomen, waarin onder meer is gevraagd naar de gedane en gewenste klussen en de wie ze heeft uitgevoerd. Het blijkt dat vooral de binnenafwerking (32%), werken aan muren, ramen en buitendeuren (27%) en keuken, badkamer of toilet (25%) en tuin (25%) zijn uitgevoerd.

Aandeel woningeigenaren in België dat sinds 2018 werkzaamheden heeft uitgevoerd, in %

Bron: BouwKennis België in Beeld, 2021

Binnen: vooral schilderen en voorzieningen
In de groep klussen die vallen onder binnenafwerking is sinds 2018 schilderwerk de meest uitgevoerde werkzaamheid, zowel bij koop- als huurwoningen. Wanneer we vroegen naar de gewenste klussen, kwam schilderwerk binnenshuis ook naar voren als meest gewenste klus.

Als tweede meest genoemde binnenklus, zowel bij uitgevoerde als gewenste klussen, is werkzaamheden aan badkamer(onderdelen) en keuken(onderdelen) genoemd. Er is ook gekeken naar de ouderdom van de badkamer en keuken en het percentage van de ondervraagden dat aangaf deze te vervangen. Hoe ouder de badkamer of keuken, hoe hoger het percentage ondervraagden dat aangeeft er komend jaar werken uit te voeren.

Buiten: vooral ramen, daken en schilderwerk
De meest gedane buitenklussen sinds 2018 zijn het plaatsen van nieuwe ramen, dakisolatie en -bedekking en buitenschilderwerk. Aan de woningen gebouwd voor 2006 worden aanzienlijk meer buitenklussen uitgevoerd dan aan andere  woningen. Niet alleen het schilderwerk en de raamkozijnen, maar ook isolatie van het dak en de gevel worden vaker benoemd.

Installaties
Wanneer we kijken naar de uitgevoerde installatiewerkzaamheden sinds 2018 noemen de meeste eigenaren wandcontactdozen en/of schakelmateriaal, de groepenkast en de verwarmingsinstallatie. Vooral bij huishoudens die nog 5 jaar of langer in de huidige woning willen blijven wonen, was het aandeel dat aangaf een verwarmingsinstallatie te willen plaatsen hoger.

Meer weten?

Ben jij actief op de Belgische markt of wil je deze markt betreden? Dan is de BouwKennis monitor België in Beeld een interessant rapport voor jou. België in Beeld plaatst de Belgische markt in het perspectief van actuele economische ontwikkelingen, demografische trends en de belangrijkste beleidsontwikkelingen. Bovendien vind je in het rapport een unieke analyse van de Belgische markt op basis van uitgebreid deskresearch en een enquête onder Belgische consumenten.

BouwKennis heeft verschillende producten ontwikkeld voor de Belgische markt. Door maandelijkse rapportages, prognoses- en productiecijfers op kwartaalbasis en een jaarlijks onderzoek onder het klusgedrag heeft BouwKennis intussen een goed inzicht in het reilen en zeilen van de Belgische markt verworven.

Neem voor meer informatie over onze producten contact op met marktinformatiespecialist Maurice van Dijk via maurice.van.dijk@bouwkennis.nl of +31 (0)1020669 96.

BouwKennis is uitgever van marktinformatie over de bouw-, vastgoed- en installatiesector. Onze producten ondersteunen managers bij het uitstippelen en uitvoeren van hun beleid. Kijk op www.bouwkennis.nl voor meer informatie of om je in te schrijven voor onze digitale nieuwsbrief.

Noot voor de redactie: Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Guido van Beek (+31 (0)10 206 69 96 of guido.van.beek@bouwkennis.nl). Wanneer je (delen van) dit bericht publiceert, ontvangen wij graag een bewijsexemplaar. Je kunt dit versturen naar: info@bouwkennis.nl of BouwKennis BV, Max Euwelaan 51, 3062 MA Rotterdam.