Home » Blog » PERS: Vooruitzichten bouwproductie België gunstig

PERS: Vooruitzichten bouwproductie België gunstig

Rotterdam– 19 januari 2022. De bouwproductie in België heeft gedurende de pandemie enigszins geschommeld. Dat ging gepaard met wisselingen van de stemming van zowel producenten als consumenten. De vergunningverlening voor de utiliteitsbouw heeft het grillige patroon gevolgd. Daarmee is het vergunningsniveau echter nog altijd zeer hoog. In de woningbouw is de vergunningverlening flink verder gestegen. In beide sectoren is er hierdoor ruimte voor een significante groei van de bouwproductie in 2022 en 2023.

Woningbouw

De vraag naar woonruimte is in heel België sterk. Er is sprake van een focus op verstedelijking door middel van verdichting in bestaande steden én door het toevoegen van ‘woonwijken’ rondom een aantal grotere steden in Vlaanderen (en rond Brussel en Namen). Het omvormen van oude handelshuizen en industriële locaties draagt flink bij aan de totale woningbouwproductie.

De financiële situatie van de doelgroep voor nieuwbouwwoningen is in de coronapandemie van de afgelopen twee jaar niet verslechterd. Hierdoor is de vraag naar woningen hoog en is de betaalbaarheid van deze woningen – voor een grote doelgroep – geen belemmering.

Utiliteitsbouw

In de utiliteitsbouw is er een flinke voorraad vergunningen, opgebouwd tussen 2017 en nu. Met name de industrie en logistiek hebben ruimte om te groeien. Op de vastgoedmarkt is sprake van een noemenswaardige dynamiek. In alle segmenten is beweging. In de industrie zijn vooral de hele kleine en zeer grote panden in trek. Wallonië kent een opleving van de kantorenmarkt.

In de utiliteitsbouw wordt ook een groei van de investeringen in verduurzaming verwacht. De overheid heeft bepaald dat aangekochte bestaande gebouwen die niet aan de minimale duurzaamheidseisen voldoen, binnen vijf jaar door de nieuwe eigenaar verbeterd dienen te worden.

————————————————Voor de redactie—————————————————–

Neem voor meer informatie over het onderzoek contact op met marktinformatiespecialist Maurice van Dijk via maurice.van.dijk@bouwkennis.nl of 010-206 69 96.

BouwKennis is uitgever van marktinformatie over de bouw-, vastgoed- en installatiesector. Onze producten ondersteunen managers bij het bepalen en invullen van het beleid. Kijk op www.bouwkennis.nl voor meer informatie of om je in te schrijven voor onze digitale nieuwsbrief. 

Wil je meer informatie, dan kunt je contact opnemen met Guido van Beek (+31 (0)10 206 69 96 of guido.van.beek@bouwkennis.nl). Wanneer je (delen van) dit bericht publiceert, ontvangen wij graag een bewijsexemplaar. Je kunt dit versturen naar: BouwKennis B.V., Max Euwelaan 51, 3062 MA Rotterdam of info@bouwkennis.nl