Home » Kennis & inzichten » BouwKennis Basis Internationaal

BouwKennis Basis Internationaal

Het maken van een managementrapportage is geen doel op zich. Een goede managementrapportage moet in één oogopslag inzicht geven in de stand van zaken van de onderneming, maar ook in de markt waarin je je bevindt. Deze kennis is onmisbaar bij het nemen van de juiste beslissingen.

BouwKennis helpt je daarbij met het BouwKennis Basis Internationaal  abonnement.

Dit gloednieuwe abonnement omvat:

  • De Europese Managementsamenvatting dat een dashboard biedt met kerncijfers over de Europese economie en bouwproductie per land. In één oogopslag zie je hoe de markt er globaal voor staat. De Euro MSV is opgebouwd in ons online dataportal BuildInfo Data, op een digitale kaart kun je de landen selecteren waarin je geïnteresseerd bent.
  • Europees Trendrapport. Een Trendreport dat zich richt op de Europese bouwproductie in een land en de trends die van de meeste invloed zijn op deze markt. Op basis van deskresearch worden de meest relevante cijfers in een historisch overzicht geplaatst. Kwalitatieve trends zoals beleidsontwikkelingen, vergrijzing en duurzaamheid komen aan bod.

Aanvullende module

  • Europees Materialenstroom Dashboard. In een overzichtelijk model presenteert BouwKennis de internationale handelsstromen afgeleid van de Eurostat statistieken. Zo kun je per land zien waar de import op product niveau vandaan komt en waar het land naar exporteert. Op deze manier worden de Europese materiaalstromen inzichtelijk. Indien mogelijk kan het model worden uitgebreid met de nationale productiecijfers van Prodcom, zodat je een compleet beeld krijgt van productie, import en export van verschillende materiaalsoorten.

Meer weten?

Factsheet downloaden