Home » Renovatie en verduurzamen

Renovatie en verduurzamen

Op de renovatiemarkt gaat het vaak niet alleen om omvang en volume van de markt, maar ook sterk om de verschillende manieren waarop eigenaren (en bewoners) hun klussen plannen en (laten) uitvoeren.

BouwKennis voert al jaren een grootschalige consumentenenquête uit in België: Wallonië, Vlaanderen en Brussel. Daarin worden verbanden gelegd tussen woningtypen, huishoudenskenmerken, installed base en klusgedrag. Op basis van deze informatie kan voor een groot aantal klussen in beeld worden gebracht wie, waar en hoe deze uitgevoerd worden. Dat leidt bijvoorbeeld tot een cijfermatige onderbouwing van vanzelfsprekende verbanden: vooral mensen die net verhuisd zijn laten een nieuwe keuken of badkamer plaatsen.

Ook wordt door het onderzoek inzichtelijk dat er een sterke stijging is van het aantal geplaatste duurzame installaties. Daarbij zien we dat de leeftijd en de periode dat men nog verwacht in een woning te blijven wonen van invloed zijn op de keuze om te verduurzamen en bijvoorbeeld te investeren in PV-panelen.

Figuur 1: Energielabel in de koop- en huursector en isolatie naar onderdeel woning (aandeel in %)

bron: uit België in Beeld, BouwKennis 2021

 

Meer weten?

Wil je graag meer weten over dit thema of de diverse onderzoeken? Laat het ons dan weten door het formulier in te vullen of contact met ons op te nemen via telefoon: +31 102 066 996 of per e-mail: info@bouwkennis.nl. We helpen je graag verder!