Toekomstige positionering vastgoedbeheerders

Sharing is caring!

De markt voor beheer van zakelijk vastgoed is weinig transparant. Als het gaat om data en informatie over de markt voor beheer van kantoren, winkels, onderwijs- en zorggebouwen is dit segment sterk onderbedeeld. Uit hoeveel vierkante meter bestaat deze gebouwenvoorraad, hoe is het eigendom verdeeld, welke trends spelen er binnen deze deelsegmenten? Naast het ontbreken van harde marktcijfers is het ook nog ondoorzichtig welke spelers er actief zijn en hoe de rolverdeling is tussen al deze partijen. Zo zijn er professionele vastgoedbeheerders actief, maar zijn zij alleen een schakel tussen gebouweigenaren en uitvoerende partijen of hebben zij ook eigen (technisch) personeel?

Dit is alweer het derde en laatste blog van de blogreeks met betrekking tot het beheer van vastgoed. Het eerste artikel ging van mijn collega Guido over de rollen en beslissingsniveaus in vastgoedbeheer, terwijl het tweede blog van Cas Packbier zich richtte op trends en thema’s, nu en in de toekomst. Het derde blog zal gewijd worden aan diensten die beheerders aanbieden en verschillen tussen vastgoedbeheerders en installatie- en onderhoudsbedrijven. De trends en ontwikkelingen die zich afspelen op de markt van vastgoedbeheer hebben vanzelfsprekend invloed op de toekomstige positionering. Hoe zal deze eruit komen te zien?

Welke diensten bieden beheerders nu aan?

Waar vastgoedbeheerders vaak de partij zijn die meerdere disciplines van het gehele facilitymanagement palet aanbieden, daar richten installatie- en onderhoudsbedrijven zich op de ‘hard services’: technische beheer en onderhoud en energiemanagement. Uit het onderzoek in het rapport ‘Beheer in beeld’ is gebleken dat een deel van de installateurs en onderhoudsbedrijven in de toekomst zijn diensten op het gebied van facilitymanagement uit gaat breiden. Daarnaast bleek ook dat zowel vastgoedbeheerders als installateurs en onderhoudsbedrijven in de toekomst klanten actiever gaan adviseren en begeleiden bij het verduurzamen van hun gebouwen en dat om de snelle technologische ontwikkelingen bij te houden, men meer gaat samenwerken met gespecialiseerde bedrijven.

Welke verschillende type beheerders zijn er?

De vastgoedbeheerders die als integrated facility management partij aan te merken zijn hebben veel vaker overheden en stichtingen als opdrachtgevers, dan de overige vastgoedbeheerders. Ook hebben vastgoedbeheerders met de focus op IFM vaker institutionele beleggers als klant dan de overige vastgoedbeheerders. Een verklaring hiervoor zit hem waarschijnlijk in het feit deze partijen (en dan vooral institutionele beleggers en overheden) nagenoeg altijd een groot aantal panden in bezit heeft, waarvoor men alle aspecten van het facilitymanagement bij één partij ondergebracht wil hebben. Onder installateurs en onderhoudsbedrijven is juist geen verschil tussen IFM-partijen en de overige bedrijven in het type opdrachtgever dat zij hebben. Door hun traditionele rol als installateur of onderhoudsbedrijf worden deze partijen door de hun klanten waarschijnlijk nog niet gezien als partij die alle disciplines van facilitymanagement aan kan bieden.

Bedrijven die zich opwerpen als IFM-partij geven van nagenoeg elk thema aan dat het een (zeer) sterke mate speelt in de dagelijkse praktijk. De grootste afwijkingen zijn te zien bij de thema’s ‘verlagen energiegebruik’, ‘gezonde gebouwen’ en ‘total cost of ownership’. Dergelijke thema’s vragen veelal meerdere (technische) ingrepen in een gebouw en op verschillende vlakken. Een gezond gebouw kan gerealiseerd worden door de ventilatie beter af te stemmen op het gebruik, maar kan ook gerealiseerd worden door de werkplekken beter af te stemmen op het gebouw of door gezond eten aan te bieden in de bedrijfskantine. Kortom, de verschillende disciplines van facilitymanagement komen bij dergelijk thema’s dus vaak samen. Circulariteit speelt in de dagelijkse praktijk bij maar een klein deel van de vastgoedbeheerders en een zeer klein deel van de installateurs en onderhoudsbedrijven een rol, waarbij er geen verschil is tussen IFM-partijen en de overige partijen.

Bron: BouwKennis, 2018

Focus op advisering en begeleiding bij de verduurzaming van gebouwen

Onder de partijen die zich in de toekomst focussen op het adviseren en begeleiden bij de verduurzaming van gebouwen zijn het vooral de vastgoedbeheerders die aangeven ook meer samen te gaan werken met gespecialiseerde bedrijven om de technologische ontwikkelingen bij te kunnen houden. Kortom, om goede adviezen omtrent het verduurzamen van gebouwen uit te kunnen brengen, zal men de dienstverlening in de toekomst uit gaan breiden.

Bedrijven die zich in de toekomst zullen gaan focussen op de samenwerking met andere gespecialiseerde partijen om de technologische ontwikkelingen bij te kunnen houden, willen ook hun klanten actiever gaan adviseren en begeleiden bij het verduurzamen van hun gebouwen. Daarnaast willen deze partijen ook hun dienstpakket in de toekomst uitbreiden met andere zaken dan technische beheer.

Toekomstige positionering

Vastgoedbedrijven, installateurs en onderhoudsbedrijven met de focus op integrated facilitymanagement hebben een andere toekomstpositionering dan partijen die hier niet de focus op hebben. IFM-partijen (met name grote aanbiedende spelers) willen de komende jaren hun dienstenpakket uitbreiden met andere zaken dan technisch beheer en gaan zich meer richten op het bieden van een totaalpakket (integrale dienstverlening) dan op specialisatie van een bepaalde dienst. Installateurs en onderhoudsbedrijven met de focus op IFM willen vaker meer diensten op het gebied van integrated facility management gaan aanbieden dan de andere partijen.
Verder gaat als gevolg van dwingende regelgeving vanuit de overheid (onderwerpen als energie en circulariteit) een slag om de adviesrol plaatsvinden tussen de verschillende partijen aangezien zij allemaal aangeven deze rol te willen.

Sharing is caring!


© BouwKennis.   |  Alle rechten voorbehouden

WordPress Cookie Plug-in door Real Cookie Banner