Verduurzamen is vooral ook goed communiceren!

Sharing is caring!

Mijn oog viel onlangs op een nieuwsbericht met een opvallende titel. Er zou namelijk nogal wat “agressie” onder consumenten zijn tegen aardgasvrij wonen. Nederlanders zouden niet zitten te wachten om hun huis te verduurzamen en tegen dure kosten te verbouwen tot gasloze woning. De vele felle reacties onder het artikel laten zien dat de transitie naar aardgasloze woningen kampt met een probleem wat nog weinig aandacht krijgt: de communicatie.

verduurzamenHoe reageert ‘de gemiddelde Nederlander’ op zo’n artikel? Niet mals. Termen als “indoctrinatie”, “we laten ons dit niet opleggen” of “dit wordt ons door de strot geduwd” komen meer dan eens voorbij. Toch is er wel enig begrip voor de kosten van verduurzaming: “we moeten wel”, “dit kan zo niet langer doorgaan” en “onze kinderen willen ook een goed leven”. Daarnaast is er in de reacties onenigheid over de vraag of de aarde daadwerkelijk opwarmt, of kernenergie wel of niet goed is en of de klimaatverandering al dan niet een hoax is. Deze zaken laat ik hier maar even buiten beschouwing. Wat duidelijk wordt, is dat veel consumenten een sterke mening hebben over duurzaamheid en in het bijzonder over de stap naar aardgasvrij wonen. En dat die mening lang niet altijd even positief is..

Verzet richt zich tegen de perceptie van dwang en de hoge kosten

Ondanks de heftige termen die je online tegenkomt, kan ik me niet voorstellen dat welke Nederlander dan ook tegen verduurzaming is. Iedereen wil natuurlijk in een gezonde omgeving wonen en zo weinig mogelijk kwijt zijn aan energiekosten. Waar het ‘verzet’ zich vooral op richt, zijn de hoge (initiële) kosten die er zijn voor het verduurzamen van woningen en de dwang die momenteel lijkt te worden opgelegd door politiek Den Haag. We ‘moeten’ allemaal aan de warmtepomp, zo is de gedachte. Nou, nee dus! Een doorsnee huishouden kan vaak niet direct een warmtepomp betalen. Het plaatsen ervan is sowieso een slecht idee als de woning niet eerst goed geïsoleerd wordt. Verduurzamen gaat stap voor stap en juist die boodschap wordt niet goed overgebracht.

Klassiek innovatiepatroon

Dat valt de bouwkolom misschien wel te verwijten. Vergeten we de consument niet? Moet er niet meer aandacht komen voor wat verduurzaming nu concreet betekent en hoe je ook met kleine stapjes al belangrijke bijdragen kan leveren? Of hoe je met all-in-one oplossingen je huis kan verduurzamen zonder dat je zelf allerlei partijen daarvoor hoeft in te schakelen? Zijn dat soort oplossingen er überhaupt al en wat kosten ze? Voor fabrikanten ligt hier een belangrijke rol: het is in de discussie rondom verduurzaming net zo belangrijk ook de eindgebruiker mee te nemen en hen te betrekken bij jouw oplossingen. De scheidslijn tussen B2B en B2C vervaagt als het gaat over de energietransitie: iedereen krijgt hier namelijk mee te maken.

Is er dan reden voor paniek? Dat niet. Wanneer we kijken naar het klassieke patroon van innovatie, dan zien we zelfs veel overeenkomsten. In de eerste fase zijn er de innovators, in het geval van de energietransitie degenen die zelf actief aan de slag gaan met verduurzaming. De early adopters volgen hierna en daarna de early majority. Tot slot volgen ook de late majority en de laggards. Ook nu zal dit patroon zich handhaven, zo verwacht ik. Om de volledige majority echt mee te krijgen, is duidelijke communicatie wel van essentieel belang.

Verduurzaming is ook een communicatievraagstuk

De energietransitie is wat mij betreft vooral ook een communicatievraagstuk: daar ligt de echte uitdaging! Hoe creëer je bewustwording onder consumenten, hoe krijg je de grote meerderheid mee? Ik zie hier een belangrijke rol weggelegd voor je content(strategie). Met goede, duidelijke en aantrekkelijke content kunnen fabrikanten de boodschap overbrengen dat verduurzaming voor iedereen belangrijk is. Uit onderzoek blijkt dat de bouwkolom de overheid nog ziet als belangrijkste aanjager op het gebied van de energietransitie. Gezien de kloof tussen burger en politiek/overheid denk ik dat er meer nodig is. Mijn boodschap zou zijn: ga zelf aan de slag en laat de consument zien waar jij hen helpt met verduurzaming.

Tijdens het schrijven van dit blog trad D66-fractievoorzitter Rob Jetten nogal ongelukkig op tijdens een tv-programma met als onderwerp het Klimaatakkoord. Een storm van kritiek was het gevolg en veel consumenten hadden wederom zoiets van: “wij laten ons dit niet opleggen”.. I rest my case: fabrikanten, het is aan u!

Sharing is caring!

© BouwKennis.   |  Alle rechten voorbehouden

WordPress Cookie Plug-in door Real Cookie Banner