wonen

Wonen in het oog van de storm

Sharing is caring!

wonenHevige stortbuien trekken over Limburg in noordwestelijke richting over Nederland heen. Door de grote watermassa die in de komende uren uit de hemel valt, stijgt het waterpeil in onze rivieren. We zijn voor de derde keer deze maand genoodzaakt om de Maeslantkering en de Volkeraksluizen dicht te zetten.

Gedonder in de polder

Bovenstaande lijkt op een herhaling van de Watersnoodramp van 1953 of een zeldzame overstroming in de jaren negentig, maar niets is minder waar. Het is een onrustige blik op de nabije toekomst. Zoals je waarschijnlijk wel hebt meegekregen, heeft Nederland vorige week te kampen gehad met zwaar noodweer. Menige straat of tunnel kwam op zowel dinsdag als woensdag blank te staan door de vele regenval in korte tijd. Op sommige plekken viel extreem veel regen in een uur tijd. Hierdoor konden veel putten het water niet op tijd verwerken en overstroomden ze bij bosjes. Op veel plekken in Brabant en Limburg stonden hele kelders vol met water en werden provisorische zandzakken geplaatst tegen het water. Al met al dus een hoop gedonder in de polder.

Een blik op de toekomst

Hoewel dergelijke hoosbuien anno 2018 echt niet drie keer per maand voorkomen, geeft het ons wel stof tot nadenken voor de toekomst. Het is algemeen bekend dat ons klimaat verandert door opwarming van de aarde. Hoewel Nederland een relatief mild klimaat kent met weinig grote schommelingen en stormen, is dit de laatste jaren behoorlijk aan het veranderen. We zullen vaker rekening moeten houden met veel extremere weertypen en stormen. Wat voor effecten heeft dit op ons wonen, werken en leven? Nederland ligt grotendeels onder de zeespiegel. Hoe houden we ons land en huis droog? Stuk voor stuk interessante vragen.

 wonen

Bron: beeldbank RWS

Drijvende steden

Door klimaatverandering zullen we de komende jaren steeds vaker te maken krijgen met extreme weertypen. Wat voor effecten heeft op ons dagelijks leven? Feit is dat Nederland al eeuwen vecht tegen het wassende water en niet onverdienstelijk. Zo woonden mensen in Groningen honderden jaren geleden op terpen en ligt menig dorp al tijden achter de dijken. De komende jaren zullen nieuwe experimenten worden gedaan met onder andere drijvende woongebieden. Voorbeelden van dergelijke ontwikkelingen zijn al zichtbaar, zoals Steigereiland in Amsterdam en de drijvende recreatiewoningen in Maasbommel. Verwacht wordt dat deze trend de komende jaren zal doorzetten. Enerzijds omdat het een nieuwe en innovatieve manier van wonen is, anderzijds omdat het op langere termijn noodzakelijk is door de stijgende zeespiegel.

Hoe houden we onze voeten droog?

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we ook in de toekomst droge voeten houden? Hoewel het drijvend wonen zeker kan bijdragen aan een oplossing, biedt het niet voor zeventien miljoen landgenoten een oplossing. Het gros van de mensen zal immers gewoon op het land blijven wonen. Persoonlijk denk ik dat we de oplossing zullen moeten blijven zoeken in de klassieke hoek van het watermanagement, zoals dijkverhoging en dijkverzwaring. Daarnaast volg ik zelf met argusogen een nieuwe ontwikkeling, namelijk het ‘verstenen’ van tuinen. Doordat de gemiddelde Nederlander steeds minder behoefte heeft aan tuinieren, worden veel tuinen volgestopt met tegels. Hierdoor kan het gevallen regenwater steeds moeilijker de grond intrekken, met als gevolg: eerder wateroverlast. Een betere wereld begint zoals bekend bij jezelf, dus hup de tuin in en laat de groene vingers maar werken!

Sharing is caring!


© BouwKennis.   |  Alle rechten voorbehouden

WordPress Cookie Plug-in door Real Cookie Banner