Zzp’ers steeds minder vrij in bepalen materiaal- en merkkeuze zakelijke opdrachtgevers

Sharing is caring!

Rotterdam, 3 augustus 2022 – De aanname dat zzp’ers helemaal vrij zijn in materiaal-, aankoopplaats,- en merkkeuze is achterhaald. Hoewel zzp’ers bij particuliere opdrachtgevers vaak zelf beslissen over keuzes qua materiaal, merk en aankoopplaats, is hun invloed bij zakelijke opdrachtgevers lager. Dit komt naar voren in de nieuwste versie van de tweejaarlijkse monitor ‘ZZP-markt in beeld’ die BouwKennis uitgeeft. Het heeft prioriteit om de juiste ‘decision making unit’ (DMU) te identificeren zodat je de invloedssfeer van de betrokkenen kan bepalen.

De invloedssfeer van de zzp’er bij particuliere klussen

Zoals aangekondigd bepalen zzp’ers vaak zelf de keuze van materiaal, merk en aankoopplaats bij particuliere opdrachtgevers. De aankoopplaats bepalen zzp’ers het vaakst: 81% van de ondervraagden geeft aan dit zelf te bepalen. Wat merkvoorkeur betreft is dit 67%, en qua materiaal is dit 52%. Er is aanzienlijk meer ruimte voor overleg met de particuliere opdrachtgever op het gebied van materiaalkeuze: 40% gebeurt in overleg.

In het rapport ‘ZZP-markt in beeld’ wordt de DMU bij opdrachten voor zowel particulieren als zakelijke klussen tevens uitgesplitst naar verschillende marktpartijen: klusbedrijven, timmerbedrijven, stukadoors, schilders, W-installateurs en E-installateurs.

De invloedssfeer van de zzp’er bij zakelijke klussen

Bij zakelijke klussen is de invloedssfeer van de opdrachtgever binnen de DMU groter dan bij particuliere klussen. Opvallend is het hoge aantal E-installateurs dat aangeeft dat de opdrachtgever de materiaal- en merkkeuze maakt. Er zijn echter ook wat verschillen tussen de marktpartijen. Zo is het opvallend dat stukadoors vaker de keuzes maken op alle gebieden.

Impact besluitvorming op merkkeuze

Het is onduidelijk of er een correlatie is tussen de besluitvorming die in overleg plaatsvindt met de zakelijke opdrachtgever en de merkkeuze. Wat we echter terugzien is dat zzp’ers zekerder zijn over de producten dan de merken. Hierbij weten klusbedrijven het minst vaak vooraf welke producten ze precies gaan halen (81%) en welke merken ze kopen (71%). Schilders weten het vaakst het meest zeker welke producten ze willen hebben (94%) en stukadoors weten voorafgaand aan een bezoek aan de handelaar het vaakst welk merk ze willen kopen (91%).

Meer informatie over de monitor ‘ZZP-markt in beeld’

Al sinds 2002 voeren BouwKennis en USP Marketing Consultancy om het jaar een diepgaand onderzoek onder zzp’ers uit. Door deze periodieke meting zijn wij in staat interessante trends en ontwikkelingen in de zzp-branche te duiden. De afgelopen decennia is het aantal zzp’ers in de bouw fors toegenomen, waardoor deze doelgroep aan belang heeft gewonnen voor de toeleverende partijen in de bouw. Daarnaast hebben opdracht gevende partijen rekening te houden met de positie van de zzp’er als vakspecialist.

Kijk voor meer informatie op www.bouwkennis.nl/product/zzp-markt-in-beeld/ of neem contact op met marktinformatiespecialist Maurice van Dijk van BouwKennis via maurice.van.dijk@bouwkennis.nl of 010-206 69 96.

BouwKennis is uitgever van marktinformatie over de bouw-, vastgoed- en installatiesector. Onze producten ondersteunen managers bij het bepalen en invullen van hun beleid. Kijk op www.bouwkennis.nl voor meer informatie of om je in te schrijven voor onze digitale nieuwsbrief.

Noot voor de redactie: Wil je meer informatie, dan kunt u contact opnemen met BouwKennis op:  (+31 (0)10 206 69 96 of via info@bouwkennis.nl . Wanneer u (delen van) dit bericht publiceert, ontvangen wij graag een bewijsexemplaar. U kunt dit versturen naar: BouwKennis B.V., info@bouwkennis.nl

Sharing is caring!


© BouwKennis.   |  Alle rechten voorbehouden

WordPress Cookie Plug-in door Real Cookie Banner